VIP Sala

U sklopu Prezident Hotela, gostima je na raspolaganju i VIP sala, kapaciteta 12 mesta, koji pruža potpunu komociju, sa internet konekcijom, lap topom, štampačem, faksom i ostalom pratećom tehničkom opremom, neophodnom jednom savremenom poslovnom čoveku.

VIP Sala:
Raspored oko stola - 12 mesta.